Maclean Brackets - producent uchwytów LCD oraz elektroniki użytkowej

Gwarancja

 

 

ZASADY, CZAS TRWANIA ORAZ ZAKRES GWARANCJI:

Firma Centrumelektroniki Spółka Jawna, ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry udziela gwarancji na następujących zasadach:

1. WARUNKI OGÓLNE:

1.1. Gwarancja udzielona jest zgodnie z prawem polskim i obowiązuje wyłącznie na ternie Polski.

1.2. Okres gwarancji obowiązuje od dnia sprzedaży towaru (od dnia wystawienia paragonu lub faktury pierwszemu użytkownikowi, dystrybutorowi lub pośrednikowi.

1.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2. OKRES TRWANIA GWARANCJI:

2.1. Gwarancja trwa 24 miesiące od dnia zakupu.

3. GWARANCJA OBEJMUJE:

 3.1. Niniejsza gwarancja obejmuje produkty marki Maclean.

3.2. Odpowiedzialność firmy Centrumelektroniki Spółka Jawna z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży.

 3.3. Przedmiotem gwarancji jest trwałość materiałów stanowiących produkty Maclean. 

 3.4. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty Maclean zamontowane i użytkowane zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania. 

4. ZAKRES WYŁACZONY Z GWARANCJI:

4.1. Gwarancja firmy Centrumelektroniki Spółka Jawna nie obejmuje:
a) wad wynikających z montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny instrukcją montażu i użytkowania.
 b) zużycia produktu będącego następstwem jego użytkowania, w tym zużycia powierzchni lakierniczej, zarówno z tytułu uszkodzeń mechanicznych jak i naturalnego zużycia.
c) trwałości materiałów w przypadku wystawienia uchwytów Maclean Brackets na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych.
d) wad wynikłych z niewłaściwych warunków transportu lub przechowywania produktu.
e) wad produktu wynikających z nieautoryzowanej modyfikacji
f) różnic barwnych pomiędzy produktem, a jego wizualizacją na wszelkich materiałach promocyjnych drukowanych i elektronicznych.

4.2. Naruszenie którejkolwiek z zasad wskazanych w instrukcji montażu i użytkowania powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji. 

Jesteś tutaj: Home

Newsletter

Imie:
Email:

Kontakt

Maclean
ul. Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 739 00 85
fax. 32 284 68 88
e-mail: info@maclean.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Te strony warto zobaczyć

Wykrywacze metali – Wykrywaczemetali.com.pl to sklep internetowy oferujący szeroki wybór wykrywaczy metali oraz akcesoriów.