Maclean Brackets - producent uchwytów LCD oraz elektroniki użytkowej

Polityka Prywatności

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez witrynę internetową www.maclean.pl (zwana dalej: „Witryną”).
2. Właścicielem Witryny i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Centrumelektroniki.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600), ul. Korfantego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337959, NIP: 6452493406, Regon: 241320590, zwana dalej CentrumElektroniki.
3. CentrumElektroniki dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Witrynę.
§ 1 Jak zbieramy dane?
1. CentrumElektroniki zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Witrynie poprzez założenie Konta Klienta.
3. W przypadku rejestracji Konta w Witrynie, Klient podaje następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres e-mail;
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
d) numer telefonu;
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta.
5. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Witrynie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
d) numer telefonu;
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
6. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze producentem (wiadomość elektroniczna, telefon, chat itp.) przekazywane są następujące informacje:
a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko;
c) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
d) numer telefonu;
W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
7. Podczas korzystania ze stron internetowych witryny pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
8. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszej witrynie.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta Klienta w Witrynie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego Konta Klienta i zarządzania tym kontem
2. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Witryny do preferencji Klientów, a także administrowania Witrynią.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
1. Witryna używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez CentrumElektroniki na komputerze osoby odwiedzającej Witrynę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez CentrumElektroniki produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Witrynę. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Witrynie.
2. CentrumElektroniki wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Witrynę, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np. przy wyborze opcji „zapamiętaj mnie” przy logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
3. CentrumElektroniki wykorzystuje Cookies własne w celu:
a) uwierzytelniania Klienta w Witrynie i zapewnienia sesji Klienta w Witrynie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie witrynie ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci witrynie korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. CentrumElektroniki wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) prezentowania opinii na stronach internetowych Witryniy, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu);
b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Witryniy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a) przeglądarka Internet Explorer;
b) przeglądarka Mozilla Firefox;
c) przeglądarka Chrome;
d) przeglądarka Safari;
e) przeglądarka Opera.
7. CentrumElektroniki może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Witrynę przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez CentrumElektroniki przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Witrnę, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Witrynię.
8. Witryna zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. CentrumElektroniki nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Witryny na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 4 Dostęp do danych
1. Do danych osobowych zbieranych przez Witrynę mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy CentrumElektroniki.
2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”
3. CentrumElektroniki zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto Klienta, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do Konta Klienta w witrynie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. CentrumElektroniki może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Witrynie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez CentrumElektroniki roszczeń od danego Klienta.
4. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta Klienta w Witrynie.
§ 5 Zabezpieczenia
1. CentrumElektroniki stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. CentrumElektroniki zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
2. Dane osobowe w CentrumElektroniki są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku, gdy Klient posiadający Konto Klienta w Witrynie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Witryna umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Witrynie. Witryna nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałeś hasło”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Witrynie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
4. CentrumElektroniki nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
§ 6 Zmiany Polityki Prywatności
1. CentrumElektroniki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
3. Data ostatniej modyfikacji: 18.12.2014 r.

Jesteś tutaj: Home

Newsletter

Imie:
Email:

Kontakt

Maclean
ul. Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry

tel. 32 739 00 85
fax. 32 284 68 88
e-mail: info@maclean.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Te strony warto zobaczyć

Wykrywacze metali – Wykrywaczemetali.com.pl to sklep internetowy oferujący szeroki wybór wykrywaczy metali oraz akcesoriów.